Nazovite nas na: +39 02 8239 6063

UVJETI KORIŠTENJA

UVJETI KORIŠTENJA

Ovaj website je u vlasništvu kompanije Providence Financial Inc. DE, SAD.

Website www.domostaff.com navodi određene uvjete korištenja. Molimo Vas da pažljivo pročitate sadržaj. Ukoliko ne prihvaćate date uvjete korištenja, nećete moći pristupiti ovom siteu. Pristupom i korištenjem ovog websitea, prihvaćate sve uvjete korištenja koji su navedeni na ovoj stranici.

Providence Financial Inc. DE, SAD, (kompanija), vlasnik websitea www.domostaff.com zadržava pravo promjene uvjeta korištenja u bilo koje doba. Savjetuje se da povremeno ponovo pregledate uvjete korštenja koji su obavezujući po Vas. Termini “Vi” i “Korisnik” odnose se na sve pojedinačne korisnike i čimbenike koji pristupaju ovom websiteu, iz bilo kojih razloga.

UPOTREBA SADRŽAJA

Kompanija Vas ovlašćuje da gledate i preuzimate materijal sa www.domostaff.com (“websitea”) isključivo za osobnu, nekomercijalnu upotrebu. Sadržaji ovog websitea kao što su tekstovi, grafika, slike, logo, ikone tipki, software i ostali “materijal” su pod zaštitom Sjedinjenih Država i inozemnih autorskih prava, zaštitnog znaka i drugih zakona. Sav sadržaj je u vlasništvu kompanije ili njenih opskrbljivača ili klijenata. Kompilacija (u smislu sakupljanja, obrade i montaže) svog sadržaja websitea je isključivo u vlasništvu kompanije i site je zaštićen od strane Sjedinjenih Država i zakona o međunarodnim autorskim pravima. Neovlaštena upotreba sadržaja može značiti kršenje zakona o autorskim pravima, zakona o zaštitnom znaku i drugih zakona. Korisnik mora sačuvati sva obilježja autorskih prava, zaštitnog znaka, servisne i ostale zakonom zaštićene norme iz originalnog sadržaja na svakoj kopiji sadržaja koju korisnik napravi. Prodaja ili izmjena sadržaja je nedozvoljena, kao ni umnožavanje, prikazivanje, javno djelovanje, raspodjela, ili bilo kakva upotreba sadržaja u javne ili komercijalne svrhe. Upotreba sadržaja na bilo kom drugom websiteu ili umreženom kompjuterskom okruženju u bilo kakve svrhe je strogo zabranjena. Korisniku nije dozvoljeno da kopira ili preradi HTML kod koji kompanija koristi da bi proizvela svoje stranice. On je također pod zaštitom autorskih prava kompanije.

PRIHVATLJIVO KORIŠTENJE SITEA


Opća pravila: Korisnici ne mogu koristiti website u cilju emitiranja, dijeljenja, skladištenja ili uništavanja sadržaja, kao ni:
(a) u cilju kršenja bilo kog primjenjivog zakona ili pravila sitea
(b) na način koji će povrijediti autorska prava, zaštitni znak, povjerljive djelatnosti ili intelektualnu svojinu ili kršenje privatnosti, publiciteta ili drugih osobnih ljudskih prava
(c) u cilju objavljivanja sadržaja koji predstavlja klevetu ili govor mržnje, ima cilj zastrašiti ili uvrijediti, navesti na nasilje
Nedozvoljeno je unositi kontakt informacije u slovna polja svog naloga. Informacije o kontaktu unešene u ta polja biće odstranjene. Višebrojni prekršaji ovog pravila mogu rezultirati u deaktiviranju Vašeg naloga. Ukoliko se takva radnja ponovi, korišćenje sajta biti će Vam onemogućeno.

Pravila o sigurnosti: Korisnicima je zabranjeno nepoštovanje sigurnosnih propisa websitea, uključujući slijedeće stavke:
(a) pristupanje informacijama nenamenjenim korisniku ili prijavljivanje na neovlašćeni nalog 
(b) pokušaj ispitivanja, skeniranja ili testiranja ranjivosti sistema ili mreže, ili kršenje sigurnosnih propisa i propisa autentičnosti bez odgovarajućeg ovlaštenja
(c) pokušaj posredovanja u usluzi bilo kom korisniku, gostu ili mreži uključujući, bez ograničenja, otpremanje virusa, preopterećenje, ,,poplavno” usmerjavanje, ,,spamiranje”, “krah”

(d) slanje nevažećih e-mailova, uključujući promocije i/ili reklamiranje proizvoda ili usluga, ili
(e) krivotvorenje bilo kojeg TCP/IP zaglavlja ili bilo kakve informacije iz zaglavlja u bilo kom e-mailu ili članku interesne grupe. Kršenje sistemske ili mrežne sigurnosti može dovesti do krivičnog gonjenja. Kompanija će ispitati okolnosti koje mogu uključivati takve radnje, te surađivati sa nadležnim tijelima za provođenje zakona kako bi poduuzela određene mjere za korisnike koji su umješani u takve prekršaje.

POJEDINE ZABRANJENE DJELATNOSTI


Ovaj website može se koristiti isključivo u zakonite svrhe, od strane pojedinaca koji potražuju zaposlenje i informacije o zvanju, kao i od strane poslodavaca koji nude zaposlenje jednom ili više djelatnika. Kompanija posebno zabranjuje korištenje websitea, a svi korisnici pristaju da site ne koriste iz bilo kog od navedenih razloga:
Dijeljenje bilo kakvih nepotpunih, lažnih ili neispravnih biografskih informacija ili informacija koje nisu Vaš osobni rezime.
Brisanje ili prerađivanje bilo kog sadržaja podjeljenog od strane neke druge osobe ili čimbenika.
Korištenje bilo koje naprave, softwarea ili programa koji bi spriječio ili pokušao spriječiti odgovarajući rad websitea ili bilo kakvu aktivnost sprovedenu na ovom sajtu.

Bilo koji čin koji nameće pretjerano ili neproporcionalno gomilanje u infrastrukturi websitea.
Ukoliko posjedujete lozinku koja Vam omogućava pristup nezvaničnim područjima ovog websitea, dijeljenje ili otkrivanje Vaše lozinke bilo kojem trećem licu ili korištenje Vaše lozinke u bilo kakve neovlaštene svrhe.
Bez obzira na protivne tvrdnje, korištenje ili pokušaj korištenja bilo kakvog mehanizma, softvera, alatke, ili nekog drugog sredstva (uključujući pretraživače, pauke, robote, avatare, prikupljače sadržaja) u cilju upravljanja ili pretraživanja ovog websitea, osim već dostupnih pretraživača od strane kompanije ili opće dostupnih ostalih pretraživača (npr. Netscape Navigator, Microsoft Explorer).
Pokušaj dešifriranja, tumačenja, rasklapanja ili razgrađivanja bilo kog postojećeg softvera ili građenje nekog dijela websitea bilo koje vrste.

Sakupljanje, umnožavanje ili dupliranje bilo koje vrste bilo kog materijala ili informacije dostupne na websiteu.
Uobličavanje ili povezivanje sa nekim od materijala ili informacija dostupnih na websiteu.
Nećemo tolerirati neprikladnu upotrebu sitea ili bilo kakvu malverzaciju. Takve radnje će rezultirati brisanjem Vašeg profila.

KORISNIČKE INFORMACIJE


Prilikom registracije na website, kompanija će od Vas zatražiti određene informacije uključujući i važeću e-mail adresu (Vaše “informacije”). Pored uvjeta korištenja koji se mogu utvrditi u svakoj polici privatnosti na ovom websiteu, Vi razumijete i slažete se sa tim da kompanija može otkriti trećim licima određen zbir informacija sa Vašeg prijavnog formulara, na anonimnoj osnovi. Kompanija neće otkriti Vaše ime, adresu, e-mail adresu ili broj telefona nijednom licu bez Vašeg pristanka, osim u slučaju nužde kako bi se ispoštovao određen zakon ili zakonska procedura pri kojoj su te informacije značajne. Kompanija zadržava pravo da Vama ponudi usluge i proizvode trećeg lica, na osnovu preferencija navedenih u Vašoj prijavi. Prema tome, takve ponude može dati kompanija ili treće lice. Molimo Vas da pogledate Pravila o privatnosti kompanije za podrobnije detalje o Vašim informacijama. Pretplaćeni klijenti u obavezi su plaćati usluge sitea, osim ako nije posebno navedeno drugačije. Klijenti koje se prijave prihvaćaju kompaniji platiti sve troškove po trenutnim cijenama za bilo kakvo korištenje sitea. Pored toga, klijenti ovlašćuju kompaniju da naplati korištenje sitea po svom odabranom cijeniku. Kompanija zadržava pravo ispraviti bilo kakve greške koje napravi, čak i ako je uplata već zatražena ili primljena. Pretplate klijenata neće biti automatski produžene u kontinuitetu. Nakon što je račun plaćen, neće biti nikakvih naknada ili zahtjeva za storniranje i poništenje uplate. U isključivim situacijama, naknade i krediti mogu biti odobreni u opravdanim okolnostima, ili u slučaju bilo kakve greške napravljene od strane kompanije. Kompanija sadrži i policu žalbi, a profili će biti otklonjeni onog trenutka kada žalba bude podnešena.

KORISNIČKE OBAVEZE


Kao korisnik, odgovorni ste za vlastitu razmjenu informacija kao i za posljedice u slučaju objavljivanja Vaše razmjene istog. Ne smijete, a korištenjem sitea ste na to i pristali, činiti bilo što od navedenog: dijeliti sadržaj koji podliježe autorskom pravu, osim u slučaju da ste Vi osobno vlasnik autorskih prava ili imate dozvolu od strane vlasnika da taj sadržaj objavite; dijeliti sadržaj koji otkriva povjerljive djelatnosti, osim u slučaju da ih Vi osobno posjedujete ili imate dozvolu od vlasnika; dijeliti sadržaj koji krši bilo kakva prava intelektualne svojine drugih, ili prava privatnosti ili publiciteta drugih; dijeliti nepristojan i pogrdan sadržaj, sadržaj koji navodi na nasilje,govor mržnje ili je uvredljiv po bilo kojeg korisnika ili pojedinca; dijeliti seksualno eksplicitne slike ili izjave; dijeliti reklame ili zahtjeve poslovanja; dijeliti lančane poruke ili financijske piramide; predstavljati drugu osobu; ili dijeliti sadržaj koji sadrži viruse, Trojanske konje, crve, spam poruke, ili druga sredstva kompjuterskog programiranja ili mehanizama koji imaju namjeru da oštete informacije, štetno utječu i kradom presretnu ili vrše eksproprijaciju sistema ili podataka. Kompanija ne predstavlja niti garantira istinitost, vjerodostojonost ili pouzdanost razmjene informacija podeljenih od strane korisnika, niti odobrava bilo kakvu razmjenu mišljenja od strane korisnika. Vi kao korisnik primate na znanje da je bilo kakav oslonac na sadržaj podijeljen od strane drugih korisnika na Vaš osobni rizik i odgovornost. Kompanija djeluje kao pasivni kanal za on-line distribuciju i objavljivanje korisničkih podataka, i nije u obavezi nadgledati razmjenu informacija niti je odgovorna za nadgledanje i praćenje sadržaja podijeljenog od strane korisnika. Ukoliko upozorena od strane korisnika razmjene informacija koji navodno nisu u skladu sa ovim pravilima i uvjetima, kompanija može ispitati takve navode, i dobronamjerno po osobnom nahođenju utvrditi da li ukloniti ili zahtjevati da se ukloni takva razmjena informacija. Kompanija nema obavezu ni odgovornost prema korisnicima koji obavljaju ili ne obavljaju takve radnje. Kompanija zadržava pravo isključiti korisnike i spriječi njihov daljnji pristup websiteu zbog kršenja pravila i uvjeta korištenja ili kršenja zakona i prava na osnovu kojih će izbrisati razmjene informacija koje su uvredljive, nezakonite ili remete ta prava. Kompanija može poduzeti bilo kakve mjere po pitanju korisničkih podataka, za koje po svom nahođenju smatra da je neophodno, ukoliko smatra da ti podaci mogu stvoriti odgovornost ili gubitak (potpun ili djelomičan) usluga svojih ISP i drugih dobavljača (internet suplajer provider-dobavljač internet usluga). Podnošenjem sadržaja na bilo koji javni ili privatni prostor na websiteu, uključujući oglasne ploče, forume, natjecanja ili pričaonice, omogućujete kompaniji i njenim filijalama slobodno, trajno, neopozivo, podlicencno (kroz više nivoa), neeksluzivno pravo (uključujući sva moralna prava) i dozvolu za korištenje, umnožavanje, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje, javno izvođenje, prikazivanje i distribuciju koriničkog sadržaja (u potpunosti ili djelimično), kao i da te sadržaje objedini u bilo kojem medijskom ili tehnološkom obliku – trenutno poznatom ili kasnije razvijenom, u punom trajanju bilo kojih pravila koja postoje u takvom sadržaju. Takođe garantirate da se nosilac bilo kojeg prava, uključujući i moralna prava tog sadržaja, u potpunosti odrekao svih takvih prava i pravomoćno i neopozivo Vama omogućio da potvrdite gore navedenu licencu. Također dozvoljavate bilo kom pretplatniku da pristupi, prikaže, pregleda, skladišti i kopira sadržaj za osobnu upotrebu. Od zavisnosti od navedenog, vlasnik takvog sadržaja postavljenog na websiteu zadržava sva prava koja mogu postojati u takvim sadržajima.

REGISTRACIJA I LOZINKA


Vi ste odgovorni za održavanje poverljivosti Vaših informacija i lozinke. Vi ćete biti odgovorni za sve upotrebe Vaše registracije, bez obzira na to da li je ovlaštena ili ne. Slažete se da odmah obavijestite kompaniju o bilo kakvom neovlaštenom korišćenju Vaše lozinke i registracije.

IDENTIFIKACIJA ČIMBENIKA KOJI DOBIJA OBAVIJEŠTENJE I ELEMENTI OBAVJEŠTENJA O POVREDI AUTORSKIH PRAVA


Vlastoručni ili elektronski potpis vlasnika autorskih prava ili osobe ovlaštene da djeluje u ime vlasnika; Opis autorskih djela za koja tvrdite da su povrijeđena, kao i opis radnje nad kojom se vrši povreda tih prava; Identifikacija URL ili neke druge određene lokacije na ovom websiteu na kojoj se nalazi sadržaj za koji se tvrdi da je zloupotrebljen, morate obuhvatiti dovoljno informacija kako biste nam omogućili da pristupimo sadržaju ili radnji; Vaše ime, adresa, broj telefona i e-mail adresa, ukoliko je imate; Vaša izjava da u općem dobru vjerujete da zaštićeno djelo nad kojim se vrši povreda prava nije ovlašteno od strane vlasnika autorskih prava, ili bilo kojeg čimbenika vlasnika autorskih prava ili zakona; kao i Vaša izjava, uz obavezu davanja istinitog iskaza, da je informacija koju ste pružili točna i da ste Vi vlasnik autorskih prava ili ste ovlašćeni da djelujete u ime vlasnika.

POLITIKA U VEZI SA OKONČAVANJEM KORISNIKA I VLASNIKA NALOGA KOJI NEPRESTANO KRŠE AUTORSKA PRAVA ILI DRUGA PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA DRUGIH


Kompanija poštuje intelektualno vlasništvo drugih, i isto traži od svojih korisnika, vlasnika naloga i suradnika. Neovlašteno umnožavanje, kopiranje, distribucija, modifikacija, javno iznošenje ili izlaganje autorskih djela predstavlja povredu prava vlasnika. Kao uvjet za korištenje ovog websitea, slažete se da ne koristite website u cilju povrede intelektualnog vlasništva drugih na bilo koji način. Mi ćemo ukinuti račune svih nositelja naloga, i zabraniti pristup našem websiteu svim korisnicima koji neprestano krše autorska prava ili prava intelektualne svojine drugih. Zadržavamo pravo da preduzmemo ove mjere u bilo kojem trenutku, po osobnom nahođenju, sa ili bez najave, i bez ikakve odgovornosti prema nositelju naloga koji je isključen ili čiji je nalog blokiran.

ODGOVORNOST KOMPANIJE


www.domostaff.com je kopija sitea www.householdlocator.com. Ovaj website samo je mjesto zbivanja i služi kao mjesto za buduće poslodavce kućnih radnika, spremačica, dadilja, itd., kako bi mogli postaviti mogućnosti domaćinstava kao i mjesto za kandidate da postave svoje radne biografije. Ovaj website ne nadgleda i ne cenzurira ponuđeni popis. Kompanija nije uključena u aktualne transakcije između potencijalnih poslodavaca i odgovarajućih kandidata. Sve odluke padaju na korisnike websitea. Kao rezultat toga, kompanija nema kontrolu nad kvalitetom, sigurnosti ili zakonitosti navedenih poslova ili biografija; nad istinitošću ili ispravnošću popisa; nema utjecaj na poslodavce i ponudu poslovnih prilika kandidatima; kao ni na sposobnost kandidata da popune određeno mjesto. Kompanija ne daje nikakve garancije ili izjave u vezi sa ovim pitanjima. Sve stranke koje koriste ovaj website moraju nezavisno ispitati i procjeniti svaku poslovnu priliku za dadilje ili svakog kandidata za posao. Postoji rizik, uključujući ali ne ograničavajući-od fizičkih povreda, poslovanja sa strancima, stranim državljanima, maloljetnim licima ili ljudima koji se lažno predstavljaju. Vi preuzimate sav rizik vezan za odnos sa drugim korisnicima sa kojima stupite u kontakt preko websitea. Kao dio uslužne djelatnosti, kompanija može iskoristiti ili proslijediti korisnicima biografije ili druge provjere javnih evidencija. Kompanija ne daje nikakve garancije u pogledu ispravnosti rezultata koji se mogu dobiti bilo kojom provjerom biografije ili drugih javnih evidencija koje uključuju bilo kojeg korisnika ili potencijalnu dadilju. Kompanija ne daje nikakve garancije u pogledu pouzdanosti ili sadržaja bilo koje provjere biografija, provjere javnih evidencija, ili drugih informacija koje su korisnici postavili na site. Provjera vjerodostojnosti korisnika na internetu je veoma teška, stoga kompanija ne može potvrditi niti potvrđuje da je svaki korisnik to za šta tvrdi da je. Budući da nismo i ne možemo biti uključeni u međusobno djelovanje korisnika, kao ni da kontroliramo ponašanje sudionika na www.householdlocator.com, u slučaju spora sa jednim ili više korisnika, oslobađate kompaniju (i naše suradnike i zaposlene) svih tvrdnji, zahtjeva ili štete (namjerne i posljedične, direktne i indirektne), svake prirode –znane i neznane, sumnjive i nesumnjive, objavljene i neobjavljene, dovedenih u vezu sa takvim sporovima. Nismo u nikakvoj zakonskoj obavezi da kontroliramo informacije koje ostali korisnici pružaju, niti to inače radimo. Informacije drugih ljudi po prirodi mogu biti uvredljivog karaktera, štetne ili netočne, a u nekim slučajevima će biti zamjenjene ili pogrešno i lažno označene. Očekujemo da ćete biti oprezni i razumni pri korištenju ovog websitea i da će svaka osoba koja objavi neki sadržaj na site biti svjesna i djelovati u skladu sa važećim zakonskim obavezama i ograničenjima. Ovaj materijal može sadržati nepravilnosti ili pravopisne greške. Kompanija ne daje nikakve izjave o točnosti, pouzdanosti, potpunosti ili pravovremenosti websitea ili sadržaja. Korištenje sitea kao i materijala je na Vašu vlastitu odgovornost. Povremeno dolazi do izmena na websiteu, a one se mogu napraviti u bilo kom trenutku. Prihvaćate i slažete se da ste isključivo Vi odgovorni za oblik, sadržaj i točnost bilo koje biografije ili sadržaja postavljenih na website. Prospective Household Employers odgovorni su isključivo za vlastite članke na siteu. Kompaniju ne treba smatrati poslodavcem pri Vašem korišćenju websitea i kompanija neće biti odgovorna za bilo kakve odluke zapošljavanja, iz bilo kojih razloga, od strane stranke koja objavila poslovnu ponudu. KOMPANIJA NE GARANTIRA DA ĆE SITE RADITI BEZ GREŠKE I DA JE NJEGOV SERVER BEZ KOMPJUTERSKIH VIRUSA ILI DRUGIH ŠTETNIH MEHANIZAMA. UKOLIKO VAŠE KORIŠTENJE SITEA ILI MATERIJALA ZATREBA SERVISIRANJE ILI ZAMJENU OPREME ILI PODATAKA, KOMPANIJA NIJE ODGOVORNA ZA TE TROŠKOVE. WEBSITE I MATERIJAL TEMELJE SE NA “AS IS” (SA SVIM MANAMA) OSNOVI BEZ IKAKVIH GARANCIJA. KOMPANIJA, U NAJVEĆOJ MJERI ODOBRENA ZAKONOM, ODRIČE SE SVIH GARANCIJA, IZRAŽENIH ILI NAGOVJEŠTENIH, UKLJUČUJUĆI GARANCIJU O PRODAJI, POGODNOSTI U ODREĐENE SVRHE I NEKRŠENJU. KOMPANIJA NE DAJE NIKAKVE GARANCIJE O ISPRAVNOSTI, POUZDANOSTI, POTPUNOSTI ILI PRAVOVREMENOSTI SADŽRAJA, USLUGE, SOFTWAREA, TEKSTA, GRAFIKE I LINKOVA.

ZNAČAJNA OŠTEĆENJA-ODRICANJE


NI U KOM SLUČAJU KOMPANIJA, NJENI DOBAVLJAČI ILI BILO KOJE TREĆE LICE SPOMENUTO NA WEBSITEU NEĆE ODGOVARATI ZA BILO KAKVO OŠTEĆENJE (UKLJUČUJUĆI SLUČAJNA I OZBILJNA OŠTEĆENJA, IZGUBLJENU DOBIT, ILI OŠTEĆENJA NASTALA GUBLJENJEM PODATAKA ILI PREKIDIMA POSLOVANJA) NASTALO KORIŠTENJEM ILI NESPOSOBNIM UPRAVLJANJEM WEBSITEA I SADRŽAJA, BILO DA JE ZASNOVANO NA GARANCIJI, UGOVORU, DELIKTU ILI ZAKONSKOJ TEORIJI BILO KOJE VRSTE, I BEZ OBZIRA NA TO DA LI JE KOMPANIJA UPOZNATA SA MOGUĆNOŠĆU TAKVIH OŠTEĆENJA ILI NE.
POVEZIVANJE SA DRUGIM STRANICAMA

Website uspostavlja veze sa drugim siteovima. Ove veze omogućene su Vama isključivo kao pogodnost, a ne kao odobrenje za sadržaje siteova treće stranke od strane kompanije. Kompanija nije odgovorna za sadržaj povezanih siteova treće stranke i ne daje nikakve izjave povodom sadržaja ili neispravnosti sadržaja siteova treće stranke. Ukoliko Vi odlučite pristupiti siteu treće stranke, to činite na vlastiti rizik.

NEMA PREPRODAJE ILI NEOVLAŠTENE KOMERCIJALNE UPOTREBE


Prema ovim Uputstvima o upotrebi slažete se da ne preprodajete ili prenosite svoja prava ili obaveze. Također, suglasni ste da nećete koristiti website u neovlaštene komercijalne svrhe bilo kojeg tipa.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI


Ukupna odgovornost prema kompaniji za sva potraživanja koja proizlaze iz upotrebe materijala ograničena je na 100$.

PREKID UGOVORA


Kompanija zadržava pravo da po svom nahođenju slijedi sva pravna sredstva, uključujući bez ograničavanja i brisanje Vaših objava sa ovog websitea i automatsko isključenje i prekid Vaše registracije bez daljnje mogućnosti da pristupite websiteu i/ili bilo kojoj drugoj usluzi koju Vam je kompanija omogućila, zbog bilo kakve povrede ovih Uvjeta korištenja ili ukoliko kompanija ne uspjeva provjeriti ili potvrditi bilo koju informaciju koju postavite na site pri registraciji sa ili bez pristupa na website.

ODŠTETA


Slažete se da branite i štitite kompaniju, njene službenike, direktore, zaposlene i činovnike, od svih tvrdnji, radnji i zahtjeva, uključujući razumne pravne i računovodstvene takse, u skladu sa Vašom upotrebom sadržaja ili kršenjem ovih uvjeta. Kompanija će Vas odmah obavijestiti o bilo kojoj tvrdnji ili tužbi ili postupku takve vrste, i pomoći će da se, o Vašem trošku, branite od takvih tvrdnji, tužbi ili postupka. Slažete se da branite i štitite kompaniju, njene službenike, direktore, zaposlene i činovnike od bilo kakvih tvrdnji i radnji izjavljene protiv kompanije od strane bilo koje treće stranke, nastale i proistekle kršenjem Zakona o potrošačkom kreditu, Zakona o stanovanju, ili bilo kojeg drugog zakona o otplati ili Zakona o privatnosti bilo koje nadležnosti, državne ili federalne, s obzirom na to da se s vremena na vrijeme mijenjaju.

USKLAĐENOST SA ZAKONOM


Služeći se ovim websiteom kao i ponuđenim sadržajem, djelovat ćete u skladu sa svim federalnim, državnim i lokalnim propisima, statutima i pravilima koja se odnose na informacije o potrošačkom kreditu ili zakonima o privatnosti koji su na snazi, uključujući i zakon o zaštiti potrošačkog kredita i zakon o stanovanju, i državni i federalni. Izjavljujete da ste upoznati i samosvjesni u razumijevanju zakona i propisa koji se odnose na izvještavanje informacija o kriminalnom dosijeu ili na bilo koji drugi javni dosije ili podatak dostupan na ovom websiteu i da ćete se ponašati u skladu sa svim takvim zakonima i propisima.

OPĆE STAVKE


Kompanija ni u kom slučaju ne izjavljuje da materijali mogu zakonito biti pregledani i preuzeti van granica Sjedinjenih Američkih Država. Pristup materijalima može biti nezakonit određenim licima ili u pojedinim državama. Ako pristupite websiteu izvan granica SAD-a, činite to na vlastitu odgovornost i u skladu sa zakonima i propisima Vaše nadležnosti. Ovi Općti uvjeti korištenja regulirani su internim materijalnim zakonom države Nevada, bez poštovanja njenog sukoba zakonskih principa. Nadležnosti za bilo kakve zahtjeve koji proizlaze iz ovog sporazuma leži isključivo u državnom ili federalnom sudu u okviru Carson City, NE, SAD. Ako se bilo koja od odredbi ovih uslova korištenja ispostavi kao nevažeća od strane bilo kojega suda sa odgovarajućom nadležnošću, pravno nevaženje takve odredbe neće utjecati na ispravnost ostalih odredbi ovih uvjeta korištenja, koji će biti punosnažni. Nikakvo odricanje i jednog od ovih uvjeta neće se smatrati daljnjim odricanjem ili nastavku istog. Osim kao što je izričito navedeno u dodatnim uvjetima korištenja za posebnu oblast websitea ,,Pravne napomene”, ili na određenim web stranicama-softverske licence ili materijal, ova upustva za korištenje čine kompletan ugovor između Vas i Kompanije u vezi sa korištenjem sitea. Osim u pregledanim objavama na ovoj stranici, promjena u uvjetima korištenja neće biti.

DODATNI UVJETI KORIŠTENJA


Određena područja ovog websitea su predmet dodatnih uvjeta korištenja. Korištenjem takvih oblasti, ili bilo kojeg njihovog djela, pristajete na obavezu da poštujete dodatne uvjete korištenja koja važe za te oblasti. Neprihvatljive radnje, uvjeti i sadržaj na ovom sajtu, navedeni u nastavku, predstavljaju osnovu za blokiranje pristupa ovom siteu, odstranjivanje objavljenog sadržaja kao i otkazivanje Vaše registracije i članarine bez povrata novca. Kao uvjet za korištenje ovog sitea, suglasni ste da nećete/niste:

(a) Obuhvatiti svoje prezime ili unjeti osobni kontakt poput e-mail adrese, ICQ broja, adrese za chatanje ili osobnu adresu web stranice na bilo kojoj fotografiji, slici, slovnom polju koje to izričito ne zahtjeva;
(b) Pokušati da oborite sistem članstva ili usmjeravanja korisnika ka bilo kojem drugom siteu, lokaciji ili imeniku koji može sadržati korisničke podatke;
(c) Otpremati ili postavljati bilo kakve informacije ili reklame koje se mogu smatrati konkurencijom uslužnoj djelatnosti. Potraživanje usluga osim ponuđenih ili potvrđenih direktno od nannies4hire.come registriranim korisnicima ili članovima je strogo zabranjeno. I ni pod kakvim okolnostima se ne smije dozvoliti komercijana zloupotreba e-mailova;
(d) Djeliti svoje članstvo, kredite ili kontakt informacije sa drugim osobama ili otkrivati svoje lozinke bilo kojem trećem licu. Ukoliko, usprkos gore navedenom, izgubite kontrolu nad lozinkom, možete izgubiti značajnu kontrolu nad svojim osobnim identifikacijskim podacima i one mogu biti predmet pravno obavezujuće radnje preduzete u Vaše ime;
(e) Otpremati, postavljati, slati ili na drugi način emitirati bilo kakav sadržaj koji je nezakonit, štetan, prijeteći, uznemirujući, klevetnički, vulgaran, koji diskriminira ili narušava nečiju privatnost i ostalo čemu se može zamjeriti;
(f) Stvarati i održavati više od jednog aktivnog profila istovremeno. Svakom klijentu ili radniku dozvoljen je jedan aktivan profil u bazi podataka u bilo kojem trenutku;
(g) Otpremati, postavljati, slati ili na drugi način emitirati bilo kakav sadržaj na koji nemate zakonsko pravo ili ugovornu obavezu tj. dozvolu (kao što su unutrašnje informacije, povjerljive vlasničke i imovinske informacije izrečeno kao dio radnog odnosa ili pod obavezom diskrecije) ili bilo koji sadržaj koji krši neki patent, žig, oslovnu tajnu, autorska prava ili druga vlasnička prava neke stranke;
(h) Falcificirati zaglavlja ili na drugi način manipulirati identifikatore kako bi se prikrilo porijeklo nekog sadržaja koji se prenosi na site;
(i)Otpremati, postaviti, slati ili na bilo koji drugi način emitirati sadržaj koji nosi viruse ili neki drugi kompjuterski kod, podatak ili program namijenjen da prekine, uništi ili ograniči funkcionalnost kompjuterskog softwarea;
(j) Ometati ili poremetiti (ili pokušati da ometate ili poremetite) ovaj site i njegove servere ili mreže povezane sa ovim siteom, ili ne poštovati zahtjeve, postupke, politike i propise mreža povezanih sa ovim siteom;
(k) Iskazivati vid nasilja, uvredljiv riječnik i sadržaj, vulgarnost ili pornografiju, uključujući zlostavljanje dijece, dječiju pornografiju, bilo kakav opis maloljetnika u seksualnom ponašanju ili eksplicitnim situacijama, ili bilo kakav materijal koji bi mogao dovesti do građanske ili kaznene odgovornosti prema važećim državnim ili federalnim zakonima, ili kršenje bilo kojeg zakona i propisa upravnog tijela koje ima nadležnost nad InteliMark ili njenih pomoćnica, filijala ili korisnika;
(l) Bili osuđeni za bilo kakav seksualni čin ili krivično djelo u poslednjih 10 godina;
(m) Nanjeti štetu maloljetnim licima na bilo koji način.