Pokličite nas na: +39 02 8239 6063

PATRONAŽNA VARUŠKA

PATRONAŽNA VARUŠKA

Sedaj Vam bomo prikazali eno od najpomembnejših delovnih mest v sektorju domačih pomočnikov, in sicer: patronažna varuška. Kot profesionalno varuško z referencami, definiramo osebo, ki si je preko več letnih izkušenj nabrala potrebno znanje in profesionalne sposobnosti, da se lahko naziva patronažna varuška.

Navadno imajo specifično dolgoletno izobrazbo, in sicer začnejo s srednjo medicinsko šolo in nadaljujejo na visoko šolo za zdravstveno nego, kjer pridobijo naziv diplomirane patronažne sestre. Varuška je v bistvu patronažna sestra in navadno spada v starostno skupino med 35 in 60 let. Obstajata dva razična nivoja patronažnih varušk, in sicer se delita na: začetna patronažna varuška in nadaljevaljna patronažna varuška. Sedaj Vam bomo poskusali opisati vlogo tako imenovane “patronazne varuške”.

Z nazivom patronažna varuška se lahko pohvalijo varuške, ki so pridobile ustrezno strokovno  izobrazbo (srednješolsko ali univerzitetno) na področju pedagogike in zdravstvene nege in, ki imajo vsaj 10 let profesionalnih delovnih izkušenj pri asistenci mamic, ki so pravkar rodile. Navadno patronažna varuška prevzame skrb za novorojenčka za kakšen mesec po porodu. Enostavno lahko skrbijo za njihovo odvajanje in garantirajo, da bodo naredile vse kar je potrebno, za uvedbo pravilnega spalnega urnika novorojenčka, saj so za to primerno usposobljene.

Lahko pomagajo novorojenčkom v prvih mesecih po porodu, prav tako kot tudi novopečenim mamicam, z namenom da bi olajšali mamicam poporodne težave, ki se lahko pojavijo. Z vseh različnih vidikov, tako psihološkega, kot psihosomatskega in fizičnega pogleda, mamica, ki ji je v pomoč patronažna varuška, ima velikansko podporo tako v toku dneva kot tudi noči in ji lahko olajša marsikatero nalogo. Patronažna varuška neprekinjeno skrbi za novorojenčka oziroma za novorojenčke, če se gre za patronažno varuško, ki skrbi za dvojčke, in si kar najbolje organizira svoj delovni čas. Ta vrsta storitve je tako zahtevna in izčrpna za patronažno varuško, da ne traje nikoli več kot tri mesece po porodu. To pa za to, ker ne bi mogla garantirati za svojo kakovostno in neprekinjeno prisotnost, več kot za devedeset dni.

To obdobje prav tako omogoča uvedbo spalnega ritma novorojenčka, tako da ponoči umirjeno spi in čez dan je novorojenček miren in zadovoljen. V dogovoru z mamico je urejeno tudi hranjenje novorojenčka. Obstajajo tudi nižji nivoji patronažne varuške kot zgoraj opisano, z manj delovnimi izkušnjami in kvalifikacijami, na katere se obrnejo družine z manjšimi operativnimi zahtevami. V družinskem kontekstu, kjer se izvaja delo patronažne varuške, je navadno prisotno celotno osebje hišnih pomočnikov, katerega sestavni del je tudi patronažna varuška, ki zagotavlja izjemen življenski standard družini delodajalca. Vendar pa menimo, da je še ena zelo pomembna znacilnost patronažne varuške čimvecje znanje pridobljeno na podlagi dolgoletnih izkušenj pri delu z novorojenčki.

Mil karakter ni to kar si lahko pričakujemo od patronažne varuške. Seveda mora biti nežna, ampak tudi odločna in trdna pri uveljavljanju avtoritete pri novorojenčku. Le-ta mora biti popolnoma podprta s strani staršev, glede vseh aktivnosti pri vzgoji, in delovati v interesu celotne družine in otrok. V naprotnem primeru bi bilo nemogoče imeti neprekinjeno spoštovanje do svojega dela, z odsotnostjo trdnega sporazuma z mamico novorojenčka.

Izbrati pravo osebo, ki Vami bo vzgajala otroke in jo ceniti ni tako lahko, zato je potrebno previdno in skrbno izbrati patronažno varuško. To lahko dosežemo s pomočjo oseb, ki  to znajo in Vam lahko pametno ter primerno svetujejo  in garantirajo glede na visoka pričakovanja Vas in Vaše družine.