Pozovite nas na: +39 02 8239 6063

BRITANSKA DADILJA

BRITANSKA DADILJA

Sada ćemo Vam predstaviti jedno od najvažnijih radnih mesta u sektoru kućnih pomoćnika, naime: britanska dadilja ili u originalu British nanny. Britansku dadilju definišemo kao profesionalnu dadilju sa preporukama, odnosno osobu, koja je višegodišnjim iskustvom stekla znanje i profesionalne sposobnosti da se može nazvati dadilja.
Glavna karektiristika, koju poseduje britanska dadilja je ta, da može biti britanska državljanka, i da je svoje obrazovanje i radne aktivnosti stekla u Velikoj Britaniji.Ona mora imati specifično dugogodišnje obrazovanje, od srednje pedagoške škole, pa do pedagoškog fakulteta, i dobijanja naziva „nanny“.Britanska dadilja obično spada u starosnu grupu između 35 i 60 godina.Postoji više različitih profesionalnih nivoa dadilja, naime patronažna dadilja, dadilja za najmlađe, dadilja negovateljica i britanska dadilja.
Sada ćemo pokušati da Vam najbolje opišemo ulogu takozvane “britanske dadilje”, koju možemo uvrstiti u dadilje negovateljice. Tim nazivom mogu da se pohvale dadilje, koje su dobile propisno obrazovanje (srednjoškolsko ili univerzitetsko), na području pedagogije i koje imaju, bar deset godina, profesionalnog radnog iskustva uzgajanja dece u privatnoj porodici.Obično se dadilja negovateljica stara o deci koja su starija od 4 godine pa sve do 16. godine.
U zavisnosti od kvalifakacije može se postepeno nastaviti sa njihovim obrazovanjem kako školskim, tako i bontononom i ponašanjem. One mogu pomoći deci , tinejdžerima, i adolescentima, pri njihovom svakodnevnom učenju, obezbeđujući dodatno obrazovanje, kao dodatak u redovnoj školskoj aktivnosti. Obično prate decu tokom njihovog celog dana i brinu za njihove potrebe, kao što bi to uradila guvernanta.
Pripremaju im doručak, raspremaju i uređuju dečiju sobu, spremaju ih za školu, čekaju ih iz škole, pripremaju i odmeravaju količinu hrane, primerenu pojedinačnom detetu ( sa odsustvom kuvara u kućnim pomoćnicima). Kaže se da, dadilja negovateljiva brine, kao neka vrsta druge majke, u korist deteta. Upravlja svim njihovim aktivnostima, i nadzire svako njihovo kretanje preko dana. Uveče nakon kupanja , ostane sa njima takođe tokom porodičnih trenutaka. Već unapred pripremi krevet za potreban noćni odmor, i brine se da sve teče glatko, na najbolji mogući način i u apsolutnoj bezbednosti. Kada se govori o dadilji negovateljici , podrazumeva se da se govori o najvišem mogućem nivou dadilje. Postoje takođe kompromisni niži nivoi, gde se iste aktivnosti prethodno opisane sprovode samo delimično, u zavisnosti od potreba i želje svake pojedinačne porodice.
U porodičnom kontekstu gde se obavaljaju poslovi dadilje negovateljice, je obično prisutno celokupno osoblje kućnih pomoćnika, čiji je sastavni deo ova dadilja, koja pruža izuzetan životni standard porodici poslodavca. Postoje takođe niži nivoi dadilje negovateljice od gore opisanih, sa manje radnog iskustva i kvalifikacija. Međutim moramo pomenuti, da je još jedna veoma važna karakteristika dadilje poznavanje još jednog stranog jezika, kako na govorno tako i na pisano visokom nivou, potvrđeno od strane raznih kurseva, ispita, ili od boravka dadilje same u tuđoj državi, obzirom da dolazi iz tuđe države. Mio karakter nije to što očekujemo od dadilje negovateljice. Naravno mora biti nežna, ali takođe jaka i čvrsta pri vršenju autoriteta kod dece. Ona mora biti potpuno podržana od strane roditelja, s’obzirom na sve aktivnosti pri obrazovanju u interesu celokupne porodice i dece.U suprotonom slučaju, imajući nečvrst odnos sa detetovom majkom nemoguće je postići uopšte poštovanje deteta.
Izabrati pravu osobu , koja bi Vam uzgajala decu nije tako lako, zato je potrebno nežno i pažljivo izabrati dadilju negovateljicu. To možemo postići uz pomoć osoba, koje to znaju i koja Vam pametno savetuju i garantuju s’obzirom na visoka očekivanja Vas i Vaše porodice.