Pozovite nas na: +39 02 8239 6063

PRAVILA O PRIVATNOSTI

PRAVILA O PRIVATNOSTI

Pravila o privatnosti

Ova EC pravila (EC predstavlja Providence Financial Inc. DE, SAD) su u skladu sa svim važećim zakonima privatnosti i zaštiti podataka. Ova obaveza odražava značaj u dobijanju i održavanju poverenja naših zaposlenih, naših klijenata, poslovnih partnera i ostalih koji sa nama dele svoje lične podatke. Ova internet pravila o privatnosti (u daljem tekstu ,,Pravila”) opisuju na koji način EC štiti Vašu privatnost kada prikupljamo Vaše lične podatke na EC web sajtu. Kao što se pominje u ovom pravilu, ,,lični podaci” podrazumevaju podatke pomoću Vas možemo lično identifikovati, na osnovu tih podataka ili u kombinaciji sa ostalim podacima koji su nama dostupni. Ova pravila se opšte primenjuju na sve internet sajtove za ili u ime EC i njihovih poslovnih jedinica širom sveta (svaki je ,,EC internet sajt”).

Izveštaj o privatnosti web sajta Iako se ovo pravilo odnosi na sve EC internet sajtove uopšte, svaki EC sajt ima drugačiju svrhu i i različite karakteristike. Ukoliko su dodatna ili različita objavljivanja potrebna u vezi sa određenim EC sajtom, mi ćemo takve objave obezbediti na licu mesta ili u odvojenom saopštenju o privatnosti (,,Izveštaj o privatnosti web sajta”). Svako pojedino objavljivanje ili izjava o privatnosti web sajta dopunjava i menja ova pravila, ali samo u odnosu na EC sajt na kojem su postavljeni.

Vaša saglasnost Koristeći EC internet sajt ili obezbeđivanje kompanije ličnim podacima, Vi pristajete na prikupljanje, korišćenje i objavljivanje Vaših ličnih informacija kao što je opisano u Pravilima i izveštaju o privatnosti sajta ili bilo koju zemlju na koju se pravila primenjuju. Ukoliko ne pristajete na prikupljanje, upotrebu i objavljivanje Vaših ličnih podataka kao što je opisano u ovom pravilniku (i i izveštaju o privatnosti sajta ili bilo koju zemlju na koju se pravila primenjuju), nemojte koristiti EC internet sajtove ili kontaktirajte EC/Odeljak Kontaktirajte nas.

Ograničenja prikupljanja, upotrebe i otkrivanja ličnih podataka U skladu sa važećim zakonom, EC će pri svakom prikupljanju ličnih podataka:

  • blagovremeno i primereno obavestiti korisnika o svojoj praksi podataka -prikupiti, koristiti, otkriti i preneti Vaše lične podatke samo uz Vašu saglasnost, što može biti eksplicitno ili implicitno, u zavisnosti od osetljivosti ličnih podataka, zakonskih zahteva i ostalih faktora
  • prikupljati Vaše lične podatke samo u određene, ograničene svrhe. Prikupljene informacije biće relevantne, ispravne i nesuvišne za svrhe za koje se prikupljaju
  • obraditi Vaše lične podatke na način koji je u skladu sa svrhom iz koje se prikuplja ili na koju ste naknadno pristali
  • preduzeti komercijalno razumne korake kako bi osigurali da su Vaši lični podaci pouzdani za namenu, da su tačni, potpuni, i po potrebi-savremeni.
  • preduzeti odgovarajuće mere, na osnovu ugovora ili drugačije, da obezbedi adekvatnu zaštitu ličnih podataka koji su otkriveni trećem licu ili prenesena drugim zemljama, uključujući prenos u sklopu EC.
  • EC neće koristiti vaše lične podatke u direktne marketinške svrhe pre nego Vi dobijete priliku da od toga odustanete.

Podaci prikupljeni sa EC internet sajtova i kako se mogu koristiti

Kada pristupite EC sajtu, postoje tri načina na koje možemo prikupiti podatke o Vama:

Informacije poslate od strane Vašeg web pretraživača

EC prikuplja podatke koje su nam automatski poslate od strane Vašeg pretraživača. Ove informacije obično uključuju IP adresu Vašeg internet servisnog provajdera, naziv Vašeg operativnog sistema (kao što su Macintosh® ili Windows®) i naziv kao i verziju vašeg pretraživača (npr. Internet Explorer® ili Netscape®). Informacije koje dobijamo zavise od podešavanja vašeg pretraživača. Molimo Vas da proverite Vaš pretraživač ukoliko želite da saznate koje nam informacije on šalje i na koji način da promenite Vaša podešavanja. Informacije poslate od strane pretraživača ne identifikuju Vas lično. Mi takve informacije koristimo kako bismo na osnovu statističkih podataka poboljšali naše sajtove i napravili ih kompatibilnijim sa tehnologijom koju posetioci naših sajtova koriste.

Informacije koje se prikupljaju postavljanjem ,,kolačića” na Vaš kompjuter

EC može doći do informacija o Vama tako što ćete instalirati tzv. ,,tag” na hard disk Vašeg računara. Taj tag poznatiji je kao ,,kolačić”. Svi naši EC sajtovi koriste ,,kolačići misije”. Kolačić misije koristi se kako bi označio Vaš računar kompjuterski generisanim jedinstvenim identifikatorom kada pristupite našem sajtu. Kolačići Vas lično ne identifikuju i ističu nakon što zatvorite pretraživač. Koristimo kolačiće kako bismo prikupili statističke podatke o načinu na koji posetioci koriste naše sajtove-koje stranice posećuju, kakve linkove koriste, i koliko dugo se zadržavaju na svakoj stranici. Analiziramo ove informacije (poznatije kao ,,klik putanja”) u statističkoj formi kako bismo bolje razumeli interesovanja i potrebe naših posetilaca i na taj način poboljšali sadržaj i funkcionalnost naših sajtova. Neki EC sajtovi koriste ,,istrajne kolačiće”, koji ne ističu nakon što se zatvori pretraživač. Oni ostaju u Vašem kompjuteru dok ih ne izbrišete. Dodeljivanjem jedinstvenog identifikatora Vašem računaru, možemo da stvorimo bazu podataka Vaših prethodnih izbora i sklonosti, i u situacijama kada je potrebno da se ti izbori ponovo prikupe, mi ih automatski možemo dodati, i na taj način ste uštedeli trud i vreme. Na primer, nakon što obavite kupovinu, ako odlučite da još nešto kupite, Vaša adresa za isporuku će biti sačuvana i biće potrebno samo da se potvrdi. Ukoliko EC sajt koristi istrajne kolačiće, mi ćemo Vas o tome obavestiti preko pravila o privatnosti na našem web sajtu. Ukoliko ne želite da dobijate kolačiće, možete podesiti Vaš pretraživač da odbija kolačiće ili Vas upozori kada kolačić dođe u kontakt sa Vašim računarom. Iako ne morate nužno da prihvatite kolačiće kada pristupite EC sajtu, moguće je da nećete moći da iskoristite svu funkcionalnost sajta ako Vaš pretraživač odbija da prihvati kolačiće.

Informacije koje svesno i dobrovoljno delite

EC prikuplja informacije koje svesno i dobrovoljno delite kada koristite EC web sajt, na primer, informacije koje delite kada prihvatite da dobijate obaveštenja na e-mail adresu, kada popunjavate neki onlajn formular, ili kada nam postavite pitanje ili nam date neku povratnu informaciju. U večini slučajeva ove informacije su lični podaci. EC ove informacije koristi u svrhe u koje ih sami pružate. Na primer, ukoliko pri prijavi date Vašu e-mail adresu kako biste dobijali obaveštenja, koristićemo je kako bismo Vam dostavili obaveštenja koja ste tražili. Takođe, možemo koristiti informacije koje prikupimo sa EC sajtova iz različitih poslovnih razloga kao što su korisnički servis, prevencija prevare, istraživanje tržišta, poboljšanje naših proizvoda i usluga kao i pružanje Vama i Vašim kompanijama informacije za koje verujemo da su u Vašem interesu. Takođe možemo izbrisati sve lične identifikacione podatke a ostatak iskoristiti u istorijske, statističke ili naučne svrhe. Većina EC sajtova Vam dozvoljava da odaberete način na koji ćete koristiti lične podatke. Obično ispunite formular koji će biti na raspolaganju za sve korisnike. U većini slučajeva, zatraženo je da ukažete na svoje izbore na stranici na kojoj dajete Vaše lične podatke.

Deljenje ličnih podataka EC neće prodavati lične podatke prikupljene sa svojih sajtova trgovačkim posrednicima bez Vaše izričite saglasnosti. Kada pristajete da objavite Vaš lični rezime, Vi razumete da će on biti prodat našim korisnicima. EC može deliti Vaše lične podatke sa drugim EC poslovnim jedinicama. Kada to uradimo, te druge EC poslovne jedinice će informacije koristiti na način koji je u skladu sa ciljevima zbog kojih su prvobitno prikupljene (ili na koje su kasnije pristali) i samo kao što ova pravila nalažu, bilo koja zemlja ili izveštaj o privatnosti, kao i svi važeći zakoni o privatnosti i zaštiti podataka. EC takođe može podeliti Vaše lične podatke sa trećim strankama koje angažujemo za pružanje usluga podrške. Te treće stranke moraju da koriste lične podatke koje sa njima podelimo samo za obavljanje usluga u naše ime kao i da Vaše podatke tretiraju kao strogo poverljive. U nekim slučajevima, EK može podeliti Vaše lične podatke sa trećom strankom koja je naš partner kako bi obezbedili proizvode i usluge našim klijentima. Kada to učinimo, zatražićemo od naših partnera da lične podatke koje sa njima podelimo iskoriste na način koji je u skladu sa ciljevima zbog kojih su prvobitno prikupljene (ili na koje su kasnije pristali) i samo kao što ova pravila nalažu, bilo koja zemlja ili izveštaj o privatnosti, kao i svi važeći zakoni o privatnosti i zaštiti podataka. U određenim, ograničenim okolnostima možemo podeliti ili preneti Vaše podatke nevezanim trećim strankama. Na primer, možemo pružiti informacije trećoj stranci (i) na Vaš zahtev, (ii) u skladu sa pravnim zahtevima ili sudskim nalogom, (iii) kako bismo istražili mogući zločin, kao što su krađe identiteta, (iv) u vezi sa prodajom, kupovinom, spajanjem, reorganizacijom, likvidacijom ili prestanka EC ili njenih područnih jedinica sa radom, (v) pod sličnim okolnostima. Ukoliko do toga dođe, preduzećemo adekvatne mere kako bismo zaštitili Vaše lične podatke. Mnogi od naših EC internet sajtova dozvoljavaju Vam da birate da li ćete otkriti i/ili preneti Vaše lične podatke. U većini slučajeva, upitaćemo Vas da nam iznesete svoj izbor na onim stranicama na kojim dajete Vaše lične podatke.

Bezbednost ličnih podataka Vaši lični podaci obično su smešteni u EC bazi podataka ili bazi podataka koju održava naš servis. Većina ovih baza podataka čuva se na serverima koji se nalaze na teritoriji Sjedinjenih Država. U meri koja je u skladu sa zakonom, ukoliko su Vaši lični podaci prenešeni van zemlje, primićete adekvatno obaveštenje. EC održava razumne mere zaštite kako bi obezbedila poverljivost, sigurnost i integritet Vaših ličnih podataka. Na primer, koristimo tzv. SSL tehnologiju kako bismo preneli Vaše lične podatke putem interneta. Iako koristimo sigurnosne mere kako bismo zaštitili Vaše lične podatke od neovlašćenog razotkrivanja, zloupotrebe ili izmene, kao što je to slučaj u svim računarskim mrežama koje su povezane na internet, ne možemo garantovati bezbednost podataka koje se prenose putem interneta i nećemo snositi odgovornost za povredu bezbednosti izvan naše kontrole i granica.

Veze sa drugim sajtovima EC internet sajtovi mogu sadržati veze sa internet sajtovima kojima ne upravlja EC. Ovi linkovi dati su kao vrsta usluge i ne podrazumevaju bilo kakvo odobrenje aktivnosti ili sadržaja, niti bilo kakvu povezanost sa svojim operaterima. EC ne kontroliše ove internet stranice i nije odgovorna za njihov sadržaj, bezbednost ili privatnost. Pozivamo Vas da preispitate pravila privatnosti sa sajta pre nego počnete sa korišćenjem sajta ili pružite lične podatke.

Pristup ličnim podacima Možete pregledati, ispraviti i ažurirati lične podatke koje ste pružili EC internet sajtu uz pomoć mehanizama povratne informacije predviđene na određenom EC sajtu, tako što ćete nam pisati u Providence Financial Inc., Pohorska Ulica 2, Celje 3000 Slovenija.

Zadržavanje ličnih podataka EC zadržava prikupljene lične podatke na EC internet sajtu dok god je potrebno da se obezbede usluge, proizvodi i informacije koje tražite ili koje su zakonom odobrene.

Deca i roditelji EC sajtovi generalno nisu namenjeni za osobe ispod 13 godina. EC se ne zalaže svesno niti prikuplja informacije od ili o deci sa svojih sajtova osim ako je to važećim zakonom dozvoljeno. Ako je Vaše dete dostavilo lične podatke i želite da zahtevate da se ti podaci izbrišu iz naše evidencije, možete to uraditi pomoću povratnoh mehanizma predviđenog na određenom EC sajtu, pišući nam u EC.

Pitanja o ovim smernicama i našim izveštajima o privatnosti

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovim pravilima, zemljom, izveštaju o privatnosti sajta ili našoj upotrebi Vaših ličnih podataka, molimo Vas da nas kontaktirate pišući nam na Providence Financial Inc. (EC), Internet politika privatnosti, Poslovno ponašanje i usaglašenost, Pohorska Ulica 2 , 3000 Celje Slovenia. Izmene ovih pravila i izjava o privatnosti EC zadržava pravo da izmeni ili modifikuje ova pravila, u bilo koje doba i bez prethodne najave, postavljanjem pregledane verzije ovih pravila na naše EC sajtove. Takođe, zadržavamo pravo da izmenimo ili modifikujemo naše izjave o privatnosti ili zemlji, u bilo koje doba i bez prethodne najave, postavljanjem pregledane verzije ovih pravila na namenjen EC sajt. Ukoliko modifikujemo ova pravila ili bilo koju izjavu o privatnosti, te izmene će se biti primenjive samo na lične podatke koje smo prikupili nakon što smo postavili pregledanu verziju pravila ili izveštaja o privatnosti na namenjen EC sajt.
Ova pravila su poslednji put pregledna 24.marta, 2016.