Pozovite nas na: +39 02 8239 6063

PATRONAŽNA DADILJA

PATRONAŽNA DADILJA

Sada ćemo Vam predstaviti jedno od najvažnijih radnih mesta u sektoru kućnih pomoćnika, naime: patronažna dadilja.
Kao profesionalnu dadilju sa preporukama, definišemo osobu, koja je višegodišnjim iskustvom stekla znanje i profesionalne sposobnosti da se može nazvati patronažna dadilja. Ona mora imati specifično dugogodišnje obrazovanje, od srednje medicinske škole, do visoke škole za zdravstvenu negu gde dobija naziv diplomirane patronažne sestre. Dadilja je ustvari patronažna sestra i obično spada u starosnu grupu između 35 i 60 godina. Postoje dva različita nivoa patronažnih dadilja, naime dele se na: početna patronažna dadilja i napredna patronažna dadilja.
Sada ćemo pokušati da Vam najbolje opišemo ulogu takozvane “patronažne dadilje”. Tim nazivom mogu da se pohvale dadilje, koje su dobile propisno obrazovanje (srednjoškolsko ili univerzitetsko), na području pedagogije i zdravstvene nege koje imaju, bar 10 godina, profesionalnog radnog iskustva pri pomoći majkama koje su tek rodile. Obično patronažna dadilja preuzima brigu o novoređenčetu za par meseci posle porođaja. Jednostavno vode računa o njihovom odgajanju i garantuju, da će uraditi sve što je potrebno, za uređenje pravilne satnice spavanja novorođenčeta jer su za to primerno osposobljene. Pomažu novorođenčetu u prvim mesecima posle porođaja, bas kao i novopečenim majkama, sa namerom da olakšaju posleporođajne tegobe ukoliko se pojave. Sa svih različitih aspekata, kako psihološkog, tako psihosomatskog i fizičkog aspekta majka, koja ima pomoć patronažne dadilje, ima veliku podršku kako u toku dana tako i noću i olakšani su joj mnogi poslovi.
Patronažna dadilja neprekidno brine o novorođenčetu ili novorođenčadima, ako je patronažna dadilja koja brine o dvojkama sama najbolje organizuje svoje radno vreme. Ta vrsta usluge je jako zahtevna i iscrpna za patronažnu dadilju, pa ne traje nikad više od tri meseca posle porođaja. Upravo zbog toga što ne bi mogla da garantuje za svoju kvalitetnu i neprekidnu prisutnost, više od devedeset dana. Taj period omogućava uređenje spavajućeg ritma novorođenčeta, tako da noću mirno spava i preko dana je mirno i zadovoljno. U dogovoru sa majkom je uređeno takođe i hranjenje novorođenčeta.
Postoje takođe niži nivoi patronažne dadilje od gore opisanih, sa manje radnog iskustva i kvalifikacija, za koje se odlučuju porodice sa manjim operativnim zahtevima. U porodičnom kontekstu gde se obavaljaju poslovi patronažne dadilje je obično prisutno celokupno osoblje kućnih pomoćnika, čiji je sastavni deo ova dadilja, koja pruža izuzetan životni standard porodici poslodavca. Moramo pomenuti da je još jedna izuzetno važna karakteristika patronažne dadilje što veće znanje stečeno dugogodišnjim iskustvom u radu sa novorodjenčadima. Mio karakter nije to što očekujemo od patronažne dadilje. Naravno mora biti nežna, ali takođe jaka i čvrsta pri vršenju autoriteta kod novorođenčeta. Ona mora biti potpuno podržana od strane roditelja, s’obzirom na sve aktivnosti pri odgoju u interesu celokupne porodice i dece. U suprotonom slučaju, u odsustvu čvrstog odnosa sa majkom novorođenčeta nemoguće bi bilo imati neprekidno poštovanje svog posla.
Izabrati pravu osobu , koja bi Vam odgajala decu nije tako lako, zato je potrebno nežno i pažljivo izabrati patronažnu dadilju. To možemo postići uz pomoć osoba, koje to znaju i koja Vam pametno savetuju i garantuju s’obzirom na visoka očekivanja Vas i Vaše porodice.